Program

15Jul 2011

  CARA PENDAFTARAN Tarikh: Bermula 14 Julai (10 a.m.) – 8 Ogos (11.59 p.m.) 2011 1. e-Pendaftaran Isikan borang di bawah mengikut muhafazah masing-masing: Kaherah Iskandariah Mansurah Zagazig Tanta atau 2. Hubungi wakil-wakil yang dilantik di muhafazah anda: [A] KAHERAH (Universiti Kaherah, Ainsham, Al-Azhar) Nur Farahin binti Mat Tarmizi tqcreator_fara@yahoo.com (0147624766) [B] TANTA Norathirah binti […]