All posts by: Nur Aina Izzati Zakariah

About Nur Aina Izzati Zakariah

“ Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya, yang demikian itu mudah bagi Allah. ” “ Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak […]

Kenyataan Hari Khusus SC Mentor Council amat komited dalam usaha memberikan tarbiah yang terbaik dan menyeluruh kepada seluruh mahasiswa bertepatan dengan pembawaan ke-4 didalam ucapan dasar Pengerusi PERUBATAN Cawangan Iskandariah iaitu “Pembangunan Insan” . Analisis dan kajian telah dijalankan terhadap muhasabah yang diberikan dan langkah demi langkah telah disusun untuk mengatasinya. Idea “Hari khusus SC” […]