All posts by: Amalina Allaudeen

About Amalina Allaudeen

Iskandariah, Sabtu– Satu perjumpaan telah diadakan antara pihak pengurusan Fakulti Perubatan, Education Malaysia Egypt (EME), Majlis Amanah Rakyat (MARA), PERUBATAN Cawangan Iskandariah (PCI) serta wakil mahasiswa Tahun 3 pada 8 Jun yang lalu. Tujuan perjumpaan ini diadakan adalah mendengar permasalahan yang dibawa oleh mahasiswa Tahun 3 secara khusus dan seluruh mahasiswa/wi  PERUBATAN secara amnya.  Hasil […]